BLOG

Jak montuje się automatyczne usuwacze obornika?

Zyskowność prowadzenia hodowli bydła jest uzależniona od różnych czynników, jednak jednym z istotniejszych okazują się koszty związane z wykonywaniem podstawowych czynności pielęgnacyjnych – żywieniem zwierząt, dojeniem oraz utrzymywaniem właściwego poziomu higieny. W tym ostatnim obszarze znaczenie ma pozbywanie się obornika. Jest ono ważne dla dobrostanu zwierząt, wpływając na warunki ich bytowania, a regularne sprzątanie odchodów przekłada się bezpośrednio na jakość produkcji, ograniczając liczbę zachorowań. Problemem związanym z tą czynnością jest jednak jej pracochłonność. Można ją zmniejszyć, decydując się na montaż automatycznego usuwacza obornika. Przekonajmy się, jak wygląda tego rodzaju urządzenie i sprawdźmy, czego wymaga jego instalacja.

Czym jest zgarniacz obornika?

Zgarniacz obornika to urządzenie pozwalające na samoczynne uprzątanie zalegających odchodów z ciągów komunikacyjnych obór wolnostanowiskowych. Ma on postać listwy zgarniającej poruszającej się ruchem posuwisto-zwrotnym za sprawą cięgna. Praca systemu jest możliwa dzięki wyposażonej w silnik elektryczny stacji napędowej z modułem sterowania pozwalającym na dobór ustawień. Przemieszczany dzięki listwie obornik trafia do kanału zbiorczego znajdującego się na końcu całej instalacji. Jest ona tak skonstruowana, że zagarnia materiał wyłącznie przy ruchu w stronę kanału. Urządzenie pracuje z prędkością dobraną tak, by ruchomy element w żaden sposób nie zagrażał zwierzętom.

Jak wygląda instalacja automatycznego zgarniacza obornika?

Zgarniacz obornika jest mocowany do podłoża znajdującego się w korytarzu obory. Stacja napędowa jest kotwiona do posadzki, a elementy odpowiedzialne za ruch i stabilizację listwy zgarniającej są instalowane w specjalnie wyfrezowanym w podłożu kanale.

Wróć do bloga