agrounima

Kontakt

P.W. AGROUNIMA
rok założenia 1992

Biuro i Zakład Mechaniczny:
ul. Transportowa 21
63-700 Krotoszyn
tel.: +48 62 725 77 88
kom.:   +48 504 237 864
kom.:
   +48 602 102 942
mail: agrounima@agrounima.pl
mail: biuro@agrounima.pl
strona: www.agrounima.pl


Contact in English / Kontaktdaten auf Deutsch 
+48 502 524 150


AGROSKŁAD Rozdrażew
- pawilon handlowy:
ul. Koźmińska 15 a
63- 708 Rozdrażew
tel: +48 62 722 16 00
mail  agrosklad@agrounima.pl

Tłumacz Google

Rozszerzenia stworzone przez Google

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę P.W. Agrounima - Cezary Sztuder

      W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez firmę P.W. Agrounima - Cezary Sztuder z siedzibą w Krotoszynie , Państwa danych osobowych.
Wywiązując się z obowiązku informacyjnego w stosunku do naszych Klientów uprzejmie informujemy, że firma P.W. Agrounima - Cezary Sztuder z siedzibą w Krotoszynie, działająca pod adresem ul. Transportowa 21, 63-700 (zwana dalej Firmą) jest właścicielem stron internetowych www.agrounima.pl oraz www.agrounima.com.pl (zwanych dalej Stronami Internetowymi firmy P.W. Agrounima - Cezary Sztuder) i przetwarza informacje tylko i wyłącznie w oparciu o powierzone dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego. Powierzenie danych osobowych odbywa się wyłącznie poprzez świadome ich udostępnienie podczas korzystania z wyżej wymienionych funkcjonalności. Dane nie są udostępniane poza Unię Europejską.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez P.W. Agrounima - Cezary Sztuder.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest P.W. Agrounima - Cezary Sztuder z siedzibą w Krotoszynie, działająca pod adresem ul. Transprotowa 21, 63-700
  Dane kontaktowe: tel. + 48 62 725 77 88 , mail: agrounima@vp.pl, NIP 621-003-37-30.
 2. Administrator powołał z dn. 25.05.2018  Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Łukasza Sztudera. Wszystkie sprawy dotyczące przysługujących praw w odniesieniu do Ochrony Danych Osobowych należy kierować pod adres  agrounima@vp.pl To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
 3. Firma P.W. Agrounima - Cezary Sztuder  przetwarza dane osobowe m.in. w następujących celach:
  3.1 W przypadku w którym na dzień 25 maja 2018 r. łączy Panią/Pana z P.W. Agrounima - Cezary Sztuder umowa,
  a) Realizacji zawartej z P.W. Agrounima - Cezary Sztuder umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  b) Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na P.W. Agrounima - Cezary Sztuder w związku realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  c) Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez P.W. Agrounima - Cezary Sztuder (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – jeżeli Pani/Pan wyraziła na to zgodę.
  d) Dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  e) Wewnętrznych celów administracyjnych P.W. Agrounima - Cezary Sztuder w szczególności analiz, statystyk, zestawień i raportowania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  f) Informujemy, że P.W. Agrounima - Cezary Sztuder, przetwarza Państwa dane osobowe w postaci m.in. imienia, nazwiska, adresu,  adresu e-mail oraz numeru telefonu, nazwy i danych firmy.
  3.2  W przypadku, w którym na dzień 25 maja 2018 r. nie łączy Państwa z P.W. Agrounima - Cezary Sztuder umowa:
  a) Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez P.W. Agrounima - Cezary Sztuder (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – jeżeli Pani/Pan wyraziła na to zgodę.
  b) Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na P.W. Agrounima - Cezary Sztuder w związku z realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  c) Wewnętrznych celów administracyjnych P.W. Agrounima - Cezary Sztuder, w szczególności analiz, statystyk, zestawień i raportowania(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:
  4.1. W zakresie realizacji zawartej przez Państwa umowy z P.W. Agrounima - Cezary Sztuder przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a także w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy do czasu wycofania tej zgody
  4.2. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na P.W. Agrounima - Cezary Sztuder w związku z prowadzeniem realizacją zawartych umów przez okres do czasu wypełnienie tych obowiązków przez P.W. Agrounima - Cezary Sztuder
  4.3. W zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez P.W. Agrounima - Cezary Sztuder przez okres do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzania;
  4.4. W zakresie wewnętrznych celów administracyjnych przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów P.W. Agrounima - Cezary Sztuder stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 5. Odbiorcami danych osobowych Klienta przetwarzanych przez Administratora są m.in.  biuro księgowe, firmy zapewniające wsparcie informatyczcnę i obsługę serwerów, firmy widnykacyjne, firmy zajmujące się pozycjonowaniem, firmy kurierskie, firmy obsługujące płatności internetowe, banki, itd.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 8. Państwa dane nie są przekazywane innym osobom trzecim, jednak mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionych organów, np. policji, prokuratury, sądu.
 9. W związku z przetwarzaniem przez P.W. Agrounima - Cezary Sztuder, Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  9.1. Prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO,
  9.2. Prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,
  9.3. Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
  9.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych na postawie art. 18 RODO,
  9.5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
  9.6 Prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
 10. W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez P.W. Agrounima - Cezary Sztuder Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
 12. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy z P.W. Agrounima - Cezary Sztuderpodanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z P.W. Agrounima - Cezary Sztuder
 13. Jeśli konsument nie wypełniał wobec Sprzedawcy powinności (np. nie wykonał zapłaty za odebrany towar) to w celu zgromadzenia danych do ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy żądania z pkt. 12b i 12c będą mogły być spełnione po spełnieniu tej powinności.
 14. Strony internetowe firmy P.W. Agrounima - Cezary Sztuder wykorzystują ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony na potrzeby statystyk Google Analytics. Uwaga: ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 15. W związku z powyższym pragniemy poinformować o wprowadzeniu zmian w polityce prywatności. Zmiana wynika z konieczności dostosowania naszych działań do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.