agrounima

Kontakt

P.W. AGROUNIMA
rok założenia 1992

Biuro i Zakład Mechaniczny:
ul. Transportowa 21
63-700 Krotoszyn
tel./fax +48 62 725 77 88
kom.   +48 602 102 942
e-mai agrounima@vp.pl
e-mail  agrounima.biuro@wp.pl
strona  www.agrounima.pl


Contact in english / Kontaktdaten auf Deutsch 
+48 502 524 150


AGROSKŁAD Rozdrażew
- pawilon handlowy:
ul. Koźmińska 15 a
63- 708 Rozdrażew
tel/fax  +48 62 722 16 00
e-mail  agrosklad15a@wp.pl

Tłumacz Google

Rozszerzenia stworzone przez Google

usuwacz agrounima

usuwacz agrounima

usuwacz agrounima

wersja skrętna - kąt 90st

NOWOŚĆ !!!

Automatyczny usuwacz obornika

Dlaczego takie urządzenie?

Nieustannie rozwijający się rynek produktów mięsnych oraz mlecznych, które stanowią największy sektor rynku handlu spożywczego w Polsce, wymusza na firmach mleczarskich oraz  mięsnych dobór jak najlepszych surowców. Te mogą pochodzić tylko i wyłącznie z właściwie zorganizowanych i wyposażonych w odpowiednie maszyny gospodarstw rolnych. Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku oraz obecnym trendom w zakresie hodowli zwierząt zdecydowano się na stworzenie urządzenia pomagającego rolnikom w jednym z procesów związanych z utrzymaniem dobrostanu hodowanej zwierzyny tj. usuwaniu obornika z budynków inwentarskich. Tym rządzeniem jest automatyczny usuwacz obornika.

Usuwanie obornika należy do najważniejszych czynności bezpośrednio wpływających na warunki bytowe zwierząt, mikroklimat budynku inwentarskiego oraz wartość nawozową obornika. Według badań (Romaniuk, Wardal 2013), dla małych i średnich obór zabieg usuwania obornika zajmuje pod względem energochłonności trzecie miejsce (średnio 12,80%) po zabiegu żywienia (64,75%), dojenia (20,4%) i pozostałych czynności(2,05%). Pod względem nakładów czasowych na robociznę sytuacja wygląda następująco: żywienie – 33,9%, dój i schładzanie mleka – 42,8%, usuwanie odchodów – 18,5%, pozostałe zabiegi – 4,8%. Dla obór dużych podział nakładów robocizny (z powodu innej koncentracji stad krów i poziomem mechanizacji ocenianych zabiegów) jest nieco inny: żywienie – 24%, dój i schładzanie mleka– 55%, usuwanie odchodów – 9% i pozostałe zabiegi – 12%. Ponadto, inne badania (Fiedorowicz, Wiśniewski 2011) wskazują, że istnieje relacja pomiędzy stosowaniem mechanizacji tej czynności a funkcjonalnością całego procesu usuwania i magazynowania obornika a co za tym idzie – funkcjonalnością budynku inwentarskiego. Wzrost funkcjonalności budynku niesie ze sobą zwiększone nakłady energetyczne np. na rozbudowę, modernizację poszczególnych etapów gospodarki obornikiem i gnojowicą jednakże wszelkie działania podjęte przez Rolnika związane z poprawą warunków hodowli, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska wpływają na wskaźnik funkcjonalności obory w zabiegu usuwania i magazynowania nawozów naturalnych a co za tym idzie - na znaczącą poprawę ekonomiczności hodowli. Z tych względów mechanizacja tej czynności jest ważną sprawą i wymagana jest odpowiednia technika usuwania obornika.

O urządzeniu

Automatyczny zgarniacz / usuwacz obornika pozwala na zautomatywzowane i skuteczne usuwanie obornika z obór wolnostanowiskowych przy jednoczesnym zachowaniu wygody użytkowania budynku oraz spełnianiu standardów i wymagań Unii Europejskiej w tym zakresie.

Jest urządzeniem transportowym, służącym do transportu materii – obornika, gnojowicy, ze strefy przebywania zwierząt poza obręb pomieszczenia inwentarskiego tj. do miejsca
składowania  - w strefę przekazania do dalszej obróbki lub transportu.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z REALIZACJI W BUDYNKACH INWENTARSKICH (na dole strony)

Specyfikacja

Automatyczny usuwacz obornika to jeden z zgarniaczy obornika dostępnych w naszej ofercie przystosowany do pracy w oborach wolnostanowiskowych. Stanowi on skuteczną i ekonomicznie uzasadnioną alternatywę dla zgarniaczy łańcuchowych, hydraulicznych lub dla używania do tego celu ciągnika.

Urządzenie można zamonotować we wszystkich oborach wolnostanowiskowych niezależnie od rodzaju ścielenia. Każdy wyprodukowany przez PW Agrounima usuwacz obornika jest indywidualnie przygotowany według specyfikacji Klienta oraz dostosowany do warunków w danym budynku inwentarskim.

ZAPEWNIAMY  DORADZTWO, MONTAŻ, SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

UWAGA: Gwarancja 2 lata

Zasada działania

Urządzenie składa się z następujących podzespołów: 

 • Listwa zgarniająca (nr 1) – służąca do zbierania nawozu z powierzchni korytarza gnojno-spacerowego
 • Listwa napędowa (nr 2) – sztywne cięgno napędowe przekazujące ruch roboczy na  listwę zgarniającą
 • Stacja napędowa (nr 4) –  zawiera mechanizm napędowy (nr 3) i stanowi ramę urządzenia, która jest trwałym powiązaniem między napędem a budynkiem inwentarskim
 • Sterowanie (nr 5) – pozwala na inicjację, kontrolę i regulację działania urządzenia w sposób bezpieczny i zamierzony.

Schemat urządzenia
Napęd generuje ruch posuwisto-zwrotny, który przekazywany jest do cięgna wykonawczego. Cięgno, poruszając się zadanym ruchem posuwisto – zwrotnym w wykonanym w posadzce budynku inwentarskiego prostokątnym rowku, przesuwa listwę zgarniającą po powierzchni posadzki. Listwa zgarniająca wykonana jest w taki sposób, że zapewnia bezubytkowe przesuwanie odchodów po powierzchni posadzki wzdłuż osi cięgna. Na końcu cięgna napędowego zamontowany jest element przełączający, który powoduje zmianę kierunku ruchy listwy zgarniającej, w momencie, gdy dotrze ona do końca tegoż cięgna. Listwa wraca do punktu startowego, również ruchem posuwisto-zwrotnym, z taką samą prędkością. W każdym momencie możliwe jest ręczne przełączenie kierunku ruchu listwy poprzez zmianę położenia dźwigni w listwie zgarniającej. Dzięki temu możliwe jest usuwanie obornika częściami, w przypadku nadmiernej nagromadzonej ilości w określonym czasie gromadzenia. Podczas ruchu powrotnego listwa zgarniająca nie zabiera ze sobą obornika w przeciwnym od założonego kierunku – spowodowane jest to odpowiednim kształtem geometrycznym oraz uchylnymi klapami zgarniającymi bocznymi i centralnymi.

Wersje urządzenia

Urządzenie umieszczone jest w budynku inwentarskim, wzdłuż ciągu technologicznego. Stacja napędowa przymocowana jest trwale do podłoża – betonowej posadzki przy pomocy kotw stalowych. Przeważnie ta część urządzenia umieszczana jest poza obrębem budynku inwentarskiego. Urządzenie może pracować w dwóch
konfiguracjach:

 1. I. Ruch roboczy – ruch wypychający obornik od strony stacji napędowej „na zewnątrz”, do miejsca przeznaczenia -np. kanału zbiorczego
  I schemat działania
 2. Ruch roboczy – ruch ciągnący obornik w kierunku stacji napędowej „do wewnątrz”, do miejsca przeznaczenia polożonego w pobliżu napędu
  II schemat działania
ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z REALIZACJI W BUDYNKACH INWENTARSKICH (na dole strony)

Napęd

Napęd generuje roboczy ruch posuwisto - zwrotny w sposób mechaniczny przy pomocy mechanizmu napędowego, przekładni walcowej, silnika lub motoreduktora. Ruch roboczy przekazywany jest poprzez cięgno wykonawcze na szulfę zgarniającą. Konstrukcja napędu pozwala na skuteczne, bezpieczne dla zwierzyny i obsługi usuwanie obornika z budynku inwentarskiego. Mechanizm jest zabezpieczony na działanie czynników związanych z trudnym środowiskiem eksploatacji (obornik, wilgoć) i  przy zalecanej częstości smarowania elementów ruchomych, pozwala na płynną, niezawodną eksploatację. 

Ponadto, urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenia przed skutkami wypadków losowych takich jak powalenie się zwierzyny, nagły wzrost obciążeń mechanizmu oraz innych.  

Charakterystyka techniczno – eksploatacyjna:

 1. Długość robocza: do 100 m – jest to długość efektywnego zgarniania odpowiadająca najczęściej długości budynku, w którym montuje się usuwacz lub długości kanału gnojno - spacerowego
 2. Szerokość części zgarniającej: od 1,2m do 4 m – odpowiada szerokości kanału gnojno - spacerowego, skąd usuwany jest obornik
 3. Napęd: mechaniczny - zespół napędowy składający się z silnika, przekładni walcowej oraz mechanizmu napędowego generującego ruch roboczy urządzenia
 4. Moc zasilania: do 3 kW – orientacyjna wartość mocy napędu wynikająca z wiedzy praktycznej. Dobór mocy jest uwarunkowany wieloma czynnikami i dobierany jest w zależności od przyjętej konfiguracji ściśle związanej z miejscem docelowego stosowania
 5. Cykl pracy: 40 - 50 min (dla budynku 100m) - czas pracy ze względu na dobrostan zwierzyny nie może być zbyt szybki, optymalna szybkość szufli zgarniającej kształtuje się w okolicach 0,1 m/s.
  Podany czas pracy to czas jednego cyklu, czyli ruch roboczy szufli zgarniającej od początku strefy zgarniania do końca – do miejsca przeznaczenia nawozu naturalnego i ruch powrotny, do miejsca początkowego.
 6. Sterownik automatyczny: do 200 ustawień programatora - możliwość dostosowania częstotliwości zgarniania oraz ilości cykli roboczych w zależności od aktualnego zapotrzebowania
 7. Tryby pracy: manualny, automatyczny
 8. Zasilanie 380 VAC – optymalne dla urządzeń tego rodzaju oraz powszechnie stosowane w budynkach inwentarskich
 9. Obsługa: 1 osoba;
UWAGA!!! Wyrób jest przedmiotem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP jako wzór użytkowy W124969 i jest chroniony.